Приветствую вас на своем сайте!

Обо мне

Обо мне

Меня зовут Литвин Катажина Адамовна, я юрист и присяжный переводчик украинского и польского языков, а также переводчик русского и польского языков, специализирующийся на переводах текстов юридической и правовой тематики. Я учредитель крупнейшего жешувского переводческого бюро ООО «Сообщество переводчиков КАТАЖИНА ЛИТВИН, ИОАННА ЧЕРНЯ»...

См. подробнее
Публикации

Публикации

Я являюсь автором многочисленных польских и украинских публикаций, среди которых следует указать:

  • Grażyna Dzwonkowska, Katarzyna Litwin, „Kodeks celny Ukrainy”, Instytut Integracji Europejskiej, Rzeszów 2013,
  • Katarzyna Litwin, „Ukraińska podziemna działalność wydawnicza jako przejaw walki o wolność słowa”// red. Przemysław Gasztold-Seń, Natalia Jarska, Jan Olaszek, „Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, s. 347-362.
  • Katarzyna Litwin, „Ochrona praw własności intelektualnej w prawie celnym Ukrainy” // red. Mieczysław Adamowicz i Agnieszka Siedlecka „Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej”, Biała Podlaska 2008, s. 233-239...
См. подробнее
Конференции

Конференции

Я принимала участие в многочисленных конференциях и докладах, среди которых следует указать следующие:

  • Konferencja Naukowa „Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu Karnego - w 80 lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej” - Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego /w charakterze prelegenta z referatem pt.: „Znamiona kwalifikujące zabójstwo – studium komparatystyczne”)/ Kraków, 16-18.06.2013,
  • XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” (Antynomie i wizje współczesnej Europy: kierunki, przyczyny i konsekwencje zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych w erze ponowoczesnej) – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego /w charakterze uczestnika/ Kraków, 4-5.06.2012,
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Drugi obieg wydawniczy w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku” – Instytut Pamięci Narodowej /jako współautor referatu pt.: „Polskie i ukraińskie wydawnictwa opozycyjne a walka o wolność słowa (1956–1989”)/, Warszawa, 1.06.2012...
См. подробнее