У 2007 році я набула повноваження присяжного перекладача польської і української мов, про що внесено відповідний запис до Реєстру присяжних перекладачів Міністерства юстиції Республіки Польща за номером ТР/636/07.

Виконую доручені переклади сумлінно і неупереджено, згідно з принципами перекладацького мистецтва та формально-правовими принципами судового і юридичного перекладу. Одночасно зберігаю достовірність оригінального тексту і відповідне звучання перекладу.

Вартість перекладацьких послуг встановлюю, керуючись професійною гідністю та солідарністю з іншими перекладачами, а також зважаючи на власну компетентність, професійну позицію та ділову репутацію. Таким чином, запобігаю проявам недобросовісної конкуренції: не встановлюю необґрунтовано високих або демпінгових цін за виконувані послуги. Охоче ділюсь своїм досвідом з іншими перекладачами, початківцями цієї професії й перекладацькими бюро, виявляючи свою солідарність на шляху до забезпечення високого статусу професії присяжного перекладача в Республіці Польща, а також підвищую рівень перекладацьких послуг на ринку.

Ґрунтую свою діяльність на принципах збереження професійної таємниці і конфіденційності у сфері інформації, отриманої під час виконання перекладу, згідно з положеннями законодавства. Несу повну відповідальність за спосіб зберігання такої інформації у будь-якій формі, в тому числі у формі електронного запису, з використанням всіх можливих технічних засобів.