Dotychczas brałam udział w wielu konferencjach i wykładach, w tym:

 1. Konferencja Naukowa „Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu Karnego – w 80 lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej” – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego /w charakterze prelegenta z referatem pt.: „Znamiona kwalifikujące zabójstwo – studium komparatystyczne”)/ Kraków, 16-18.06.2013,

 2. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” (Antynomie i wizje współczesnej Europy: kierunki, przyczyny i konsekwencje zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych w erze ponowoczesnej) – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego /w charakterze uczestnika/ Kraków, 4-5.06.2012,

 3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Drugi obieg wydawniczy w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku” – Instytut Pamięci Narodowej /jako współautor referatu pt.: „Polskie i ukraińskie wydawnictwa opozycyjne a walka o wolność słowa (1956–1989”)/, Warszawa, 1.06.2012,

 4. VІI Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави» (інтернет-конференція) – ХНУ імені В.Н. Каразіна /jako autor referatu pt.: «Уможливлення або спрощення перебування іноземця на території Польщі всупереч закону в світлі польського кримінального законодавства» / Харків, 27.04.2012,

 5. XХІ Міжнародний Славістичний Колоквіум – Львівський національний університет імені Івана Франка /jako autor referatu pt.: «Термінологія польської системи кримінальних покарань – проблеми перекладу» / Львів, 19-21.04.2012,

 6. Міжнародна науково-практична конференція «Вплив юридичної науки на розвиток  міжнародного та національного законодавства» – Асоціація аспірантів-юристів /jako autor referatu pt.: «Правові підстави захисту прав української національної меншини у Польщі» / Харків, 13.04.2012,

 7. V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету-2012» – Київський національний університет імені Тараса Шевченка / jako autor referatu pt.: «Винагорода перекладача за участь у кримінальних справах у світлі польських правових джерел початку XX ст.»/ Київ, 12.04.2012,

 8. ІХ Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар – Львівський національний університет імені Івана Франка / jako autor referatu pt.: «Дефініція терміну «національна меншина» в польському законодавстві – порівняльний аспект» / Львів, 4.04.2012,

 9. Міжнародна науково-практична конференція «Право, суспільство та держава: форми взаємодії» – Центр правових наукових досліджень / jako autor referatu pt.: «Кваліфіковані види вбивства у світлі законодавства Республіки Польщі (ст. 148 §§ 2 і 3 КК)» / Київ, 21-22.03.2012,

 10. Międzynarodowa Konferencja „Kobieta w Prawie. Woman in law. Gender is a force multiplier for operational success”, pod patronatem honorowym Bogusława Sonika Posła do Parlamentu Europejskiego, Uniwersytet Jagielloński /jako pierwszy współautor referatu pt.: „Życie kobiety ciężarnej jako przedmiot zabójstwa typu kwalifikowanego w świetle ukraińskiego prawa karnego”/ Kraków, 16-17.03.2012,

 11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства і практики» – Асоціація аспірантів-юристів / jako autor referatu pt.: «Щодо доцільності впровадження кваліфікованого виду вбивства до польського законодавства» / Харків, 09-10.03.2012,

 12. IV Dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka a prawo pracy” pod patronatem prof. dra hab. Jacka Czajowskiego, Uniwersytet Jagielloński / jako autor referatu pt.: „Ochrona umowy o pracę w świetle ukraińskiego prawa karnego”/ Kraków, 20-21.01.2012,

 13. Konferencja pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Twórca-dzieło-badacz” – Uniwersytet Jagielloński /jako autor referatu pt.: „Ukraińskie kary kryminalne – badania prawnoporównawcze”/ Kraków, 4-5.11.2011,

 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Schetyny oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej”, UMCS / jako pierwszy współautor referatu pt.: „Transliteracja imion i nazwisk Ukraińców w tłumaczeniach uwierzytelnionych – problematyka uregulowania prawnego w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej”/ Lublin, 14-16.09.2011,

 15. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego /w charakterze uczestnika/ Kraków, 13-14.06.2011,

 16. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „GOODBYE GORDON GEKKO? – przestępstwa „Białych kołnierzyków” – Uniwersytet Jagielloński /jako pierwszy współautor referatu pt.: „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w świetle polskich i ukraińskich regulacji prawnych”/ Kraków, 3.06.2011,

 17. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zasady ogólne prawa konstytucyjnego w państwach współczesnego świata” – Uniwersytet Jagielloński /jako autor referatu pt.: „Realizacja konstytucyjnej zasady ochrony życia człowieka w prawie karnym Ukrainy”/ Kraków, 15.05.2011,

 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Polska, Ukraina, Słowacja, Węgry) pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, organizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego „Uzależnienia patologiczne jako czynnik kryminogenny” – Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej /w charakterze asysty tłumaczeniowej/ Olszanica, 4-6.05.2011,

 19. Wykład otwarty – Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ „Prawo autorskie dla tłumaczy” mgr Anna Rucińska-Barnaś, Uniwersytet Jagielloński /w charakterze słuchacza/ Kraków, 16.03.2011,

 20. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego /w charakterze uczestnika/ Kraków, 13-15.06.2010,

 21. Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu /jako autor referatu pt.: „Zabójstwo przy przekroczeniu granic obrony koniecznej jako typ uprzywilejowany zabójstwa na gruncie ukraińskiego prawa karnego”/ Poznań, 1-3.07.2010,

 22. Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / jako autor referatu pt.: „Prawo karne Ukrainy – system i rodzaje kar”/ Poznań, 2-4.07.2009,

 23. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego / jako autor referatu pt.: „Odpowiedzialność karna sędziów w świetle art. 373 Kodeksu karnego Ukrainy (wydanie przez sędziego orzeczenia ze świadomością jego niezgodności z prawem)”/ Kraków, 8-9.06.2009,

 24. Posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu /w charakterze tłumacza/ Sieniawa, 29.09- 1.10.2008,

 25. Konferencja „Otwarty rynek pracy i przepływ pracowników między Polską a Ukrainą” – Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego /w charakterze słuchacza/ Rzeszów, 18.04.2008.