22.05.2017

Działalność adwokacka na Ukrainie jest realizowana na podstawie umowy o świadczenie pomocy...

Zobacz więcej
09.03.2017

Podstawę prawną działalności adwokatury stanowi Konstytucja Ukrainy. Treść artykułu 59 mówi o...

Zobacz więcej
02.03.2017

Działalność adwokacka stanowi jedną z głównych cech określających poziom ochrony praw...

Zobacz więcej
23.02.2017

Ogólnoświatowa praktyka przewiduje trzy podstawowe modele, według których określane są...

Zobacz więcej
16.02.2017

Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O adwokaturze i działalności adwokackiej”, adwokatem na Ukrainie...

Zobacz więcej
09.02.2017

Adwokatura Ukrainy jest niepaństwową i niezależną instytucją, która gwarantuje obronę,...

Zobacz więcej
10.10.2016

Zgodnie z treścią artykułu 43 Konstytucji Ukrainy, każdy ma prawo do pracy, włącznie z...

Zobacz więcej
10.10.2016

Artykuł 59 Konstytucji Ukrainy określa najważniejszą funkcję społeczną adwokatury – zapewnia...

Zobacz więcej
25.07.2016

Ustawa Ukrainy „O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców” (dalej - Ustawa) przewiduje...

Zobacz więcej
18.07.2016

Cudzoziemcy lub bezpaństwowcy mogą zgodnie z prawem przebywać na terytorium Ukrainy tymczasowo...

Zobacz więcej
23.05.2016

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego...

Zobacz więcej
02.05.2016

Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie lub...

Zobacz więcej