21.03.2016

Walka z przestępczością jest jednym z fundamentalnych zadań państwa. W celu realizacji tego...

Zobacz więcej
08.02.2016

Typ kwalifikowany zabójstwa został wprowadzony do prawa polskiego wraz z przyjęciem...

Zobacz więcej
01.02.2016

Powstawanie tekstów prawnych jest skomplikowanym procesem społecznym, w wyniku którego...

Zobacz więcej
07.12.2015

W dniu 24 maja 1993 roku podpisano w Kijowie Umowę między Rzeczypospolitą Polską a Ukrainą o...

Zobacz więcej