03.07.2017

Переклад фільму є привабливим, творчим і розвиваючим мовні здібності завданням, плюс до цього він вважається престижним у галузі перекладу. З іншою сторони це завдання дуже важке, яке вимагає від перекладача не тільки перекладацьких здібностей, а й кмітливості, креативності, блискучого мовного слуху і відчуття вимовленого слова.

Сюжетний фільм у своїй природі дуже подібний до літератури, тим, що мовний шар, який у ньому присутній, обмежується зазвичай мовленнєвими партіями: діалогів, монологів, інколи нарації з-поза кадру. Описові партії у фільмі реалізовуються за допомогою образу і звуку. Пов’язаність такого фільму з літературою помітна ще й тому, що дуже часто фільм є екранізацією книги. Якщо ж навіть і маємо справу з цілковито оригінальним фільмом, він все одно спирається на сценарій, тобто на написаний текст.

Переклад фільму так само має багато спільних рис із перекладом вимовленого слова. Хоч діалоги видумані і записані у сценарії, акторська інтерпретація намагається стати натуральною і спонтанною, що пов’язується з появою нечітких висловлювань, перерваних, не завжди граматично правильних, з багатьма індивідуальними скороченнями та ідіомами. Завданням фільму є показ певних життєвих ситуацій, а спосіб презентації героїв є одним із найбільш виразних показників правдоподібності.

Окрім діалогів, у фільмі ми також перекладаємо так званий «короткий утилітарний текст». Ним є різні текстові елементи, які появляють на екрані у вигляді вивісок, бігбордів, дорожніх або інших знаків або лапідарних комуні катів типу «Два роки опісля». Їхньою метою є полегшення для глядача розуміння подій, що відбуваються. До цієї категорії належать також показані у великому ракурсі записи, газетні статті, документи і т. п., які є важливими для зрозуміння інформації.

Статтю опрацьовано на основі розділу «Специфіка перекладу фільмів» з книги «переклад фільмів» авторства Аркадіуша Бельчика.