17.07.2017

Присяжний перекладач уповноважений робити і завіряти переклади з іноземної мови на мову польську і з польської на іноземну, а також перевіряти і завіряти такі переклади, які зробили інші особи. Він також уповноважений робити завірені копії листів іноземною мовою, робити завірені копії листів даною іноземною мовою, які зробили інші особи, а також виконувати усні переклади.

Присяжний перекладач зобов’язаний виконувати повірені йому завдання з особливою старанністю і об’єктивністю згідно із правилами, що виникають із положень законодавства, зберігаючи у таємниці факти і обставини, з якими він познайомився у зв’язку з перекладом. Також його обов’язком є вдосконалення професійних кваліфікацій.

Присяжний перекладач не може відмовитися виконувати переклад у провадженні, яке на основі закону веде на вимогу суду, прокурора, поліції і органів публічної адміністрації, хіба що у нього є особливо важливі причини, які доводять цю відмову.

Присяжний перекладач веде реєстр, в якому відмічає дії, які були названі у першому абзаці. Реєстр складається з дати прийняття замовлення і повернення документа разом із перекладом, позначки замовника або замовника виконання перекладу, опис документа на переклад, що включає назву, дату і позначку документа, мову, якою він складений, особу або інститут, яка склала документ, а також відмітки про його вид, форму, стан, вказування виду виконуваної дії, мови перекладу, кількості сторінок перекладу і складених екземплярів. У реєстрі треба також зазначити опис усного перекладу, вписавши дату, місце, сферу, час тривання перекладу, ціну, а також інформацію про відмову виконання перекладу для суду, прокурора, поліції чи органів публічної адміністрації, яка включає дату відмови, опис органу, що вимагає переклад, і причину відмови.

Для завірення перекладів і копій листів присяжний перекладач використовує печатку, яка по краях містить його ім’я і прізвище , а у середині – вказівку на мову, на яку він має уповноваження, а також позицію у списку присяжних перекладачів. На всіх завірених перекладах і завірених копіях листів, які видає присяжний перекладач, вказується позиція, під якою переклад або копія записані у реєстрі. На складених документах і копіях листів треба вказати, чи їх складено на основі оригіналу чи копії, а також чи переклад чи копія є завірена і якщо так, то ким.

Статтю опрацьовано на основі Закону «Про професію присяжного перекладача» від 25 листопада 2004 р.